druna - náhorní planina
kontaktní improvizace, tanec, pohyb, hlas, prožitek a meditace

Vnímání - katalyzátor proměny a uzdravení

syntéza feldenkraisovy metody a kraniosakrální terapie k dosažení vyšší úrovně vnímání

23. – 25. srpna 2019

Dílna věnovaná možnostem rozvinutého smyslového vnímání. Pochopíme, jak proměňuje obraz těla, napomáhá rozvoji našich schopností i to, jak aktivuje a podporuje ozdravné procesy a umožňuje zbavovat se napětí a zátěže.

Intenzivní somatická práce, jejímž cílem je zlepšit přístup k proprioceptivní sféře vnímání a rozvinout schopnost rozlišovat vjemy a zakoušet jejich bohatství. Čas věnovaný zkoumání těla, procítění jeho anatomie a funkce v pohybu, možnost dotknout se svým vnímáním oblastí těla, které dosud zůstávaly nepřístupné. Feldenkraisova metoda a technika Kraniosakrální práce poskytují účinné a přímé metody, jak rozvinout ve vlastním těle vnímání, které přináší nový, vždy aktuální obraz těla. Vnímání, které je spouštěcím mechanismem tělesných proměn a umožňuje nám pracovat se svým obrazem, měnit jej.

Tělo se zvýšeným vnímáním může lépe a rychleji regenerovat, může se i rychleji učit a rozvíjet své možnosti. Obraz, který o svém těle máme, určuje utváření našich nervových drah a podmiňuje naše zvykové vzorce. Tělo se zvýšeným vnímáním zažívá časté proměny vlastního obrazu a nimi pokaždé aktivuje nový potenciál, zbavuje se nefunkčních vzorců a může se učit novým, funkčním. Přináší to pocit úlevy, oživení, lehkosti a chuti žít, objevovat sebe a svět.

Tři dny hlubokého ponoření do říše tělesných pocitů. Nové způsoby vnímání vlastního těla a jeho pohybu nás povedou na skutečně intimní cestu k sobě. Budeme střídat prostředí: od pozorování změn vnímání během klidného usazení, přes stále lepší uvědomění vjemů v pohybových pasážích až k experimentální chůzi. Abychom podpořili rozvoj našeho vnímání, seznámíme se a naučíme se používat i jemný dotek, který používá metoda funkční integrace Feldenkraisovy metody, zažijeme i jemný naslouchající kontakt typický pro kraniosakrální práci.

Yakir Elkayam (Izrael)

Yakir Elkayam je nezávislý badatel v oblasti somatických přístupů a psychologie. Zkoumá vazby mezi anatomickými vzorci těla a mentálními psychickými vzorci. Nejprve hledal nové účinné způsoby rozvoje tělesného potenciálu jako učitel v oboru tanečního divadla. Poté se zaměřil na Feldenkraisovu metodu a kraniosakrální práci s tělem. Založil kliniku pro práci s tělem, kde uplatňuje přístup, který propojuje více metod, včetně Feldenkraisovy metody, buddhismu, somatického uvědomění a anatomie. Jejich vhodně zvolenou kombinací, určenou vždy konkrétním jedincům, lze urychlit proces vyrovnání jejich těla a mysli.

Dílna je intenzivní (pátek 16:30 – 19:30, sobota 10:00 – 18:00h a neděle 10:00 – 17:00). Možnost přespání v místě konání pro mimopražské účastníky.


Cena 5 450 Kč.

Pro rezervaci místa je třeba uhradit zálohu 1 450 Kč.

Zajímá vás tento seminář? Rezervujte si místo!


chci rezervaci na:   Vnímání - katalyzátor proměny a uzdravení | 23. - 25. srpna 2019 | Yakir Elkayam (Izrael)
  

Více informací na druna@druna.cz nebo na +420 725 449 409.