druna - náhorní planina
kontaktní improvizace, tanec, pohyb, hlas, prožitek a meditace

Vládnout, bojovat, milovat...

síla a inspirace ve 4 mužských archetypech

1. – 3. listopadu 2019

Seminář pro muže, v němž se chystáme prozkoumat čtyři mužské archetypy, porozumět jim a pocítit je v sobě. Král, bojovník, milovník, čaroděj reprezentují naše životní kvality, a zároveň v sobě obsahují i stinné dysfunkční stránky sebe sama. Pro naše zkoumání, objevování, “posilování” a tříbení je tu prostor, kde se v bezpečí můžeme dostat mimo naše každodenní vzorce, zkoušet si a testovat nové typy chování.

Další projekt Tomáše Wortnera je nová výzva pro muže. Probíhá formou laboratoře v níž můžeme sami v sobě zažívat mužské archetypy a jejich stíny.

Král, to je odpovědnost, sebejistota, schopnost vést, schopnost uznat své nedokonalosti, přirozená autorita, štědrost, schopnost požehnat druhým a soucit. Stínový král je buď slaboch (příliš pasivní -) a nebo tyran (příliš aktivní +)

Bojovník představuje sílu, odvahu, vytrvalost, cílevědomost, sebeovládání, odhad situace, snášení bolesti, jasné myšlení a strategii. Stínový bojovník je masochista (-), nebo sadista (+)

Milovník v sobě má otevřenost, cit, radost, vnímání, hravost, vášeň, sexualitu, schopnost navázat vztahy a schopnost oslavovat život. Stínem milovníka je impotent, asketa (-), a nebo závislák (+)

Čaroděj znamená moudrost, spiritualitu, schopnost reflexe, originalitu, stabilitu, vyrovnanost, schopnost odstupu a vnímání vnitřní pravdy. Stínový čaroděj je buď naivní neviňátko (-), nebo manipulátor (+)

Co zažijete

Projdeme celou řadou situací, cvičení, pohybových i mentálních technik od jemných a příjemných až po náročné a vyčerpávající. Tak aby nám to umožnilo zažít celé spektrum kvalit jednotlivých archetypů. Čekají nás soutěžní i nesoutěžní hry, vytrvalostní cvičení, meditace v klidu i v pohybu, pohybový trénink, simulované situace, autentický pohyb, práce s emocemi, masáž, psaní deníku, práce s imaginací, …

Po silném zážitku dostáváme prostor pro vlastní reflexi. Přichází na řadu sdílení v kruhu a získáme od skupiny zpětnou vazbu. Podporující mužské společenství je zde velmi důležité. Je to základ na kterém je tento seminář postaven. Díky němu můžeme zažívat své silné a slabé stránky, vyjadřovat je a integrovat.

Co vám seminář přinese?

  • prožijete mužské archetypy v sobě a porozumíte jim
  • poznáte podporující a upřímné mužské společenství
  • doceníte své silné stránky
  • poznáte své stíny a začnete rozumět jejich strategii
  • zastavíte se nad svým chováním a uvidíte ho s nadhledem
  • dostanete kompas na cestu integrace svých slabostí a stínů
  • získáte zpětnou vazbu ke svému rozvoji
  • porostete k větší celistvosti

Tomáš Wortner

Herec, tanečník a performer, jehož posláním se stalo podporovat ty, co hledají opravdové sny a jejich splnění. Být jim inspirací i průvodcem. Vede mužské kruhy a skupiny, z nihž obrovskou popularitu získal PlayFight Club, u nás snad nejznámější pohybově-rozvojová platforma, kde muži posouvají hranice své síly, odvahy, hravosti a zranitelnosti.

Pohyb, divadlo a osobní rozvoj je jeho profesionální zázemí, z něhož jako facilitátor a lektor vede desítky seminářů určené profesionálům i veřejnosti v Čechách i v zahraničí. Hlavní inspirací v jeho práci i životě je pohyb, zejména ty metody, které zdůrazňují vědomí těla a mysli, zdraví, preciznost. Směry, které staví do popředí lidské spojení, výzvu a radost. Jeho doménou je jóga, acroyoga, partnerská akrobacie, kontaktní improvizace a bojová umění.

Je umělec na nekončící tvůrčí cestě. Vnímá jako svou uměleckou misi klást si zapomenuté otázky, dotknout se hloubky v člověku a esence takových zkušeností předávat lidem.

Dílna je intenzivní: pátek 17:30 – 20:00, sobota 10:00 – 18:30, neděle 10:00 – 17:30


Cena 4 450 Kč

Zajímá vás tento seminář? Rezervujte si místo!


chci rezervaci na:   Vládnout, bojovat, milovat... | 1. - 3. listopadu 2019 | Tomáš Wortner
  

Více informací na druna@druna.cz nebo na +420 725 449 409.