druna - náhorní planina
kontaktní improvizace, tanec, pohyb, hlas, prožitek a meditace

Probuzené ženství

30. srpna – 1. září 2019

Osmiměsíční proces hluboké transformace ženské sexuality a otevření se lásce a důvěře.

1.     Chrám Posvátného ženství a Velká matka (více) 30. srpna – 1. září 2019
2. Tanec ženského a mužského principu (více) 8. – 10. listopad 2019
3. Stinná žena, transformační síla temných bohyní (více)       17. – 19. ledna 2020
4. Extatická, sexuální a duchovní žena (více) 27. – 29. březen 2020

Tímto výcvikem nás budou provázet tantrické bohyně, projevené aspekty naší duše. S moudrostí a láskou Velké Matky se vydáme na cestu mocným světem sexuálních energií, které ovlivňují náš život víc, než si myslíme. Otevřeme srdce radosti, bolesti a touze uloženým v těle a v mysli. Během léčivého procesu se sblížíme se svou duší, s principem života a tvoření.

Ženská energie se probouzí ve sdíleném prostoru, kde je hravost a důvěra. Ženství sílí skrze propojení – společně můžeme dosáhnout skutečné transformace. Během výcviku rozproudíme sílu v těle každé z nás – oheň a smyslnost v naší jóni a v bocích, lásku a šťávu v našich ňadrech. Magie skupinového energetického pole nás podpoří na vnitřní a vnější cestě objevování. Otevřeme bezpečný prostor pro všechny otázky, nejistoty, zážitky a zkušenosti. Moudrý láskyplný kruh má léčivou moc a je kanálem nových informací a porozumění na individuální i skupinové úrovni.

Práce v ženské skupině osvěží a vyživí tělo, odhalí bohatství emocí a prohloubí naši schopnost vnímat pulsující život. Dostaneme se do hlubšího spojení se sebou a s ostatními ženami a muži v našem životě. Metoda má kořeny v bezčasé dimenzi meditace a spirituality a vede k fyziologickému a psychologickému porozumění naší sexualitě. Práce s čakrovým systémem vychází z tantrických nauk o posvátné sexualitě a učí jak transformovat naši instinktivní energii ve vždy přítomnou vitalitu, lásku a vědomí.

Na Výcviku probuzeného ženství nás čeká:

Práce se sexuální energií – instinktivní silou – a její transformace v intimitu, propojení, lásku, soucit, tvořivost a spirituální spojení.

Léčení pocitů studu, viny a izolace, které si neseme ve fyzických a energetických tělech a které nám znemožňují plné spojení s naší sexuální energií.

Ztělesňování. Tělesné prožívání našich pocitů, myšlenek a spirituálních zážitků. Umění naslouchat moudrosti těla a vyjádřit naši pravdu a dary v každém okamžiku.

Tantrické bohyně nás provedou stezkami ženské přirozenosti – od erotických a smyslných po tvořivé a transcendentální aspekty naší duše.

Obejmeme a prozkoumáme stínové aspekty ženské duše. Co obnáší být ženou v moderním složitém světě? Odkrývání podvědomých motivací našeho jednání a vyzdvižení pokladů, které leží v temných koutech našeho těla, mysli a duše.

Posvítíme si na vztah s našimi rodiči a předky. Jak ovlivnil a nastavil naše podvědomé vzorce a přesvědčení o sexualitě, těle a intimních vztazích? Vyléčíme tuto oblast a přijmeme vzácné dary našich kořenů.

Porozumění dynamickému vztahu ženské a mužské energie: Jak hry těchto dvou polarit duše ovlivňují vztahy s ženami a muži v našich životech?

Výcvik Probuzené ženství poběží ve čtyřech třídenních modulech během osmi měsíců. Síla této ženské práce však přesáhne naše třídenní intenzivní setkání. Síla společného energetického pole vyzve každou z nás vytrvat vědomě na této cestě během každodenního života. Mezi jednotlivými moduly výcviku bude probíhat jeden dvouhodinový online meeting s Komalou. Výcvik zahrnuje také jedno individuální sezení s Komalou, které můžete podstoupit kdykoliv během jeho trvání.

     Modul 1    Chrám Posvátného ženství a Velká matka
Modul 2 Tanec ženského a mužského principu
Modul 3 Stinná žena a transformační síla temných bohyní
Modul 4 Extatická, sexuální a duchovní ženaKomala de Amorim (Brazílie)

Narodila se v Brazílii, kde absolvovala uměleckou školu a začala zkoumat hlas a spontánní zpěv jako způsob, jak se spojit se svým vnitřním já. Ve dvaceti letech se přestěhovala do Indie a po mnoho let žila v Oshově meditačním centru, kde se učila a zažila různé transpersonální a meditativní terapie, sebe-rozvojové techniky a práce s tělem.

Základ její práce tvoří mnoho let meditační praxe, sebedotazování a pěveckých dovedností, spolu v kombinaci se zkoumáním spirituálních tradic jako je Zen, Súfismus a Tantra, a různých západních terapeutických metod. Má terapeutické vzdělání v: Kraniosakrální biodynamice, Primální terapii (uzdravení vnitřního dítěte) a Rekonstrukce sexuality (osvobození sexuality od podmíněnosti chovat se určitým způsobem), Práci s esencemi a Vyrovnávání čaker, Masáž vědomí Hara, Voicing (spontánní a autentický způsob zpívání a projevu), Intenzivní vědomí, Satori, Umění umírání (súfijské cesta života).

Vytvořila různé skupiny pro terapeutickou práci s ženami, hlasem a spontánním zpíváním. Společně se svým partnerem Khushruem Gregorem Steinmaurerem jsme vytvořili kurzy na témata jako jsou Sexualita, Mužská-Ženská polarita, Vědomý a láskyplný vztah, a Výcvik pro život.

„Díky mému vlastnímu vnitřnímu procesu a učení se různým technikám jsem pochopila, že všechny metody mě přivádí k sobě, když je touha hluboká a hledání upřímné. Tuto vášeň sdílím prostřednictvím kurzů a výcviků po celém světě, a tato setkání jsou pro mě velmi cenným učením. Když se lidé společně setkají se záměrem rozšířit svůj život a objevit svou vnitřní realitu, dějí se kouzla a každý, kdo je toho součástí, roste.“

www.sunderkomala.com


Komala také poskytuje individuální terapii. Objednat se můžete emailem nebo telefonicky.


Probuzené ženství je ucelený osmiměsíční výcvik a lze jej absolvovat pouze jako celek.

Každý modul je intenzivní (pátek 14:30 – 19:30, sobota 9.30 – 19:30, neděle 9.30 – 18h). Možnost přespání v místě konání pro mimopražské účastníky.

Cena 19 900 Kč (cena zahrnuje DPH) při platbě za celý výcvik před prvním modulem a platbě zálohy do 30. července.

Cena 21 000 Kč (cena zahrnuje DPH) při platbě za celý výcvik před prvním modulem a platbě zálohy po 30. červenci.

Cena 23 600 Kč (cena zahrnuje DPH) při rozdělené platbě před jednotlivými moduly (5 900 Kč za modul).

Pro rezervaci místa je v každém případě třeba uhradit zálohu 5 900 Kč. Zbylou částku doplatíte před začátkem modulu.

(Cena zahrnuje: čtyři třídenní moduly, jedno individuální sezení s Komalou a jeden skupinový dvouhodinový online meeting mezi jednotlivými moduly výcviku – celkem tři online setkání.)

Zajímá vás tento seminář? Rezervujte si místo!


chci rezervaci na:   Probuzené ženství | 30. srpna - 1. září 2019 | Komala de Amorim (Brazílie)
  

Více informací na druna@druna.cz nebo na +420 725 449 409.