druna - náhorní planina
kontaktní improvizace, tanec, pohyb, hlas, prožitek a meditace

Léčení traumatu skrze bezpečné vztahové pole

19. – 22. září 2019

Prohlubující seminář kraniosakrální biodynamiky je uvedením do Karuna učení, rozvíjeného Franklynem Sillsem.

Čtyřdenní intenzivní seminář představuje mocně transformativní metody léčení traumatu pro kraniosakrální praktikanty. Současné vědecké úvahy potvrzují, že léčení traumatu je primárně fyziologický proces, který má své kořeny v těle. Seminář navazuje na polyvagální teorii Stephena Porgese a na práci Bessel van der Kolk (The Body Keeps the Score).

Tento seminář nabízí destilaci nejnovějších zdokonalení přístupu kraniosakrální biodynamiky, aplikovaných v oblasti léčení traumatu tak, jak jsou předávány Franklynem Sillsem a vyučovány v jeho Karuna institutu, včetně všímavosti spojené s verbálním dotazem, včetně meditativní praxe a řízené práce na stolech. Seminář je zaměřen na kraniosakrální praxi a bude poskytovat terapeutické dovednosti, které lze okamžitě využít u klientů.

Samotné Sillsovo učení Karuna je ovlivněno Theravadovým buddhismem a naše práce je založená na bdělé přítomnosti praktikanta, plném vědomí a dotazování. Budeme se učit jak vytvořit a udržet vztahové pole od bytosti k bytosti se středem v srdci, jak využívat vyjednávání a vést ho virtuózně, citlivým strukturovaným způsobem. Když vytváříme bezpečnou nádobu, zaměříme se na hlubší univerzální síly dlouhého přílivu a dynamického klidu, na posun potence do léčivého módu.

Postgraduální seminář pro kraniosakrální terapeuty, je hlubším ponořením do oblasti biodynamiky. Prohlubuje její chápání tak, jak jej v současné době předává Franklyn Sills, průkopník v oboru. Jeho práce je zde prezentována s jeho osobní záštitou a podporou.

Trauma se léčí v těle, ne v mysli. Peter Levine

Náplň semináře

V oblasti práce s traumatem se učíme celé řadě dovedností, které pomáhají řešení všech druhů traumatických otisků, od raných vývojových a porodních až po zneužívání a postraumatický stresový syndrom. Naučíme se je rozpoznávat jejich projevy a pracovat s nimi pomocí vztahových, verbálních a biodynamických kraniosakrálních dovedností. V uplynulých letech naše CSB komunita přijala a integrovala nástroje Levinova přístupu Somatic Experiencing při práci se vtěleným pocitem.

Jako kraniosakrální terapeuti máme další schopnost hmatat traumatickou aktivaci v těle, a to nám umožňuje nenápadně pracovat s těmi vzpomínkami na zahlcující zážitky, které jsou často základem úzkostných stavů, chronické únavy či deprese. Kraniosakrální biodynamika nabízí jedinečnou a vysoce účinnou metodu řešení traumatu, kdy se lze s těmito vtělenými vzpomínky setkat a podpořit uvolnění jejich náboje bezpečným a řízeným způsobem.

Budeme zkoumat vztah mezi stresem, úzkostí, depresí a traumatem, podíváme se na stresovou reakci, včetně funkce polyvagální autonomní nervové soustavy, a podrobně probereme jak poskytnout pocit bezpečí, základní předpoklad pro léčení traumatu. Při zkoumání reakcí sympatiku i parasympatiku v rámci vlastní práce si ukážeme, jak s nimi nakládat v narušených stavech, abychom podpořili jejich vyřešení a integraci.

Tanya Desfontaines BSc (Hons) MCSP SRP RCST® BCST

Stálá spolupracovnice a přímá žákyně Franklyna Sillse, dnes vedoucí učitelka jeho Karuna Institutu v Anglii. Prvotřídní kraniosakrální biodynamická terapeutka, která má vzkvétající kliniku v Devonu (Anglie). Dlouho vyučovala po boku Franklyna Sillse, nyní vede vetšinu jeho základních i postgraduálních kursů v Anglii a od doby, kdy on sám přestal cestovat, je to ona, kdo šíří jeho pojetí kraniosakrální biodynamické terapie v zahraničí.

Je denně v kontaktu s nejnovějším vývojem Franklynova učení a hluboce ponořena do procesu hledání esence biodynamické práce a její předávání v té nejvýstižnější podobě. Její způsob učení má základy v 30-ti letech klinické praxe a její obrovský dar je předávat učení poutavě, jasně a jako obrovskou inspiraci nejen pro profesní praxi, ale i pro život jako takový. Jako člověk je laskavá, přístupná a lidsky otevřená, okouzlená životem ve všech jeho projevech.

Tanyin příspěvek pro časopis Fulcrum o cestě k biodynamice a o procesu poznávání toho, co v ní čeká, si můžete přečíst zde.

Místo konání je Trojická 10, Praha 2, poblíž Palackého náměstí a náměstí Pod Emauzy.

Dílna je intenzivní: čtvrtek, pátek, sobota 9:30 – 18:00, neděle 9:30 – 17:00.

Seminář bude plně tlumočen a po jeho absolvování obdržíte certifikát.


Cena 18 300 Kč + 3 843 Kč DPH. Pro rezervaci místa je třeba uhradit zálohu 7 723 Kč.

Zajímá vás tento seminář? Rezervujte si místo!


chci rezervaci na:   Léčení traumatu skrze bezpečné vztahové pole | 19. - 22. září 2019 | Tanya Desfontaines BSc (Hons) MCSP SRP RCST® BCST
  

Více informací na druna@druna.cz nebo na +420 725 449 409.