druna - náhorní planina
kontaktní improvizace, tanec, pohyb, hlas, prožitek a meditace

Hlas bez hranic

Javornice – Přím, Orlické hory

6. – 11. srpna 2019

Prožitková dílna v přírodě a na čerstvém vzduchu Orlických hor, jedinečná svou intenzitou, v úzkém kruhu nejvýše 14 účastníků tak, aby bylo možné zaměřit se i na každého individuálně a dosáhnout skutečných výsledků. Dílnu povedou dvě z nejzkušenějších lektorek Voice Movement Therapy (hlasově pohybové terapie), která vznikla ve Velké Británii. Je to prostor k prozkoumání vztahu mezi naším hlasem a námi samotnými, a hlasových technik, které vedou k silnějšímu, pružnějšímu, volnějšímu a plně vědomému hlasu.

Hlas odráží naše vnitřní rozpoložení, pocity a emoce. Je ovlivněn našimi fyzickými a psychologickými stavy a okolnostmi a vztahem, který máme sami se sebou a k ostatním. Voice Movement Therapy pracuje s tělem a pohybem za účelem otevření hlasu a nás samotných a abychom odhalili, co je překážkou v našem sebevyjádření. V této dílně začneme naslouchat našim tělesným pocitům, emocím a současně prozkoumávat náš hlas, který naše prožitky zpřítomní a vyjádří. Začneme kultivovat vnitřní sebepřijímací a vyživující přístup, který podpoří náš hlas.

Budeme se věnovat otevírání a uzemňování hlasu v těle a prostoru pomocí specifických hlasových technik, pohybu, dýchaní a představ. V expresivních rovinách pohybu prozkoumáme spojitost hlasu a jeho mnoha kvalit s naším vývojem a odhalíme různé aspekty našeho já. Ztělesnění písně umožní hlubší sebevyjádření a propojení s ostatními. Přítomné uvědomování si pocitů a emocí a jejich vyjádření nám umožní prožít si autenticitu našeho nespoutaného hlasu, posílí naší sebejistotu, tvořivost a komunikaci s ostatními.

Tato práce je procesová a zahrnuje individuální práci, práci ve dvojicích, skupinkách a v celé skupině.

Dílna je otevřená všem bez ohledu na věk a předchozí zkušenosti. Tato práce může být prospěšná těm, pro které je hlasové vyjádření omezené, zablokované či jinak těžké, ať již je to z důvodu neurologických, fyzických či emočních, i těm, kteří hledají osobní a profesionální růst prostřednictvím hlasu. Dílna je vhodná pro psychoterapeuty a terapeuty expresivních umění, kteří chtějí do své práce integrovat hlas.

O Voice Movement Therapy

Voice Movement Therapy je jedinou expresivní terapií, která používá hlas jako hlavní prostředek sebevyjádření. Integruje práci s hlasem, pohybem, dechem, představami, improvizací a písní. VMT nabízí bezpečný a zemitý přístup zaměřený na prozkoumání, ztělesnění, vyjádření a integrování různých částí nás samotných skrze hlas a pohyb. Tato práce je jak terapeutická, tak tvořivá a její podstatou je myšlenka, že hlas je blízce spojen s emocemi a ovlivněn fyzickými a psychologickými okolnostmi.

Prozkoumáním široké škály kvalit hlasu a uzemněním hlasu v těle můžeme odhalit a transformovat nevědomé emoce a uvědomit si a vyjádřit různé části nás samotných. Osobní příběh a emoce, které se vynoří jsou podrženy a zpracovány pomocí písně, dramatizace, hlasu a pohybu. Díky tomuto procesu nalezneme nové kvality hlasu a začneme rozvíjet více pružnosti, odolnosti a tvořivého potenciálu jak v pěveckém tak v mluveném projevu.

Svědectví z předchozích dílen


Děkuji vám za představení této úžasné techniky, za jemné a citlivé vedení při praktických cvičeních, naprosto vše mi sedlo, vše se dělo v pravý čas a navíc moc milým způsobem. Dílna pro mě byla bezpečným místem vnitřního objevování (a sdílení) a jsem i moc ráda za těžkosti, které jsem cestou potkala.
Ivana


Celá práce s hlasem pod vedením Sebastiany byla pro mě silná a „uderná“ ve své vlídnosti a jemnosti. Mohla jsem se na sebe víc podívat, vnímat se, zkoumat, jak funguju … a nehroutit se při tom. Protože to bylo – i když ne vždy příjemné – bezpečné.
Štěpánka M.


Dílna byla opravdu výborná. Silně jsem si po dílně uvědomovala větší schopnost rozeznávání správné nebo správnější komunikace s okolím. Najednou mi byly ty špatné vzorce komunikace zřetelné a jasné.
Michaela P.

Mgr. Sebastiana Black, VMTR, BACPM

(Velká Británie)

Sebastiana metodu Hlasově pohybové terapie (Voice Movement Therapy) vystudovala v USA v roce 2008 a je profesionální členkou Mezinárodní Asociace Hlasově-pohybové terapie (IAVMT). V Britském Norwichi, kde žije, má svou soukromou praxi, pořádá pravidelné skupiny a pracuje se studenty herectví na místní univerzitě. Od roku 2010 nabízí hlasové dílny v Čechách, odkud pochází. Nabídla také hlasové skupiny na Slovensku, ve Francii, na univerzitě v Olomouci a spolupracovala s Hlasohledem. Její práce s hlasem se zaměřuje na kultivování vědomého a autentického sebevyjádření, kde se hlas stává nástrojem pro osobní růst. Inspiruje se též Mindfulness a Mindful Self-compassion, které vystudovala, a jejich důrazem na bytí v přítomném okamžiku, láskyplnost a transformování negativních emocí a postojů. Jako zpěvačka a autorka hudby a hudebních textů působí v duetu The Fire Doves a ve folkové kapele Zaramo.

Anne Brownell, MA, VMTR

(USA)

Anne je ředitelka Norma Canner Foundation for Voice Movement Therapy. Pracovala s průkopnicí tanečně pohybové terapie Norma Canner a významnou autorkou a psycholožkou Penny Lewis. Hlasově-pohybovou terapii již mnoho let využívá v mnoha oblastech své práce. Je lektorkou a supervizorkou ve výcviku The Voice Enchained, který vytvořila v Americe a Jižní Africe, pracuje ve školách a na klinikách s dětmi s vývojovými a jazykovými poruchami, s bezdomovci a s těžce nemocnými. Byla scénáristkou a produkční filmů jako A Time to Dance: the Life and Work of Norma Canner a Going to the Source: Group Process in the Natural World. Zkoumá zvukové možnosti lidského hlasu napříč žánry i komunikaci v neverbálním jazyce a pohybu.

Toto vše se bude odehrávat v podhůří Orlických hor, v domě zvaném Žíl na obrovské louce u lesa. Jedete sem vlakem nebo autobusem. Nejbližší zastávky: Pěčín, Javornice - Přím, Rychnov nad Kněžnou. Adresa: Přím 33, Javornice, GPS 50.169522, 16.392851

Dílna je intenzivní: od úterý 19:00 až do neděle 13:00.


Cena 7 210 Kč. Pro rezervaci je třeba uhradit zálohu 2 210 Kč. Aby byl prostor na skutečně velké změny u každého z účastníku, je kapacita semináře omezena na 14 míst. Hlaste se tedy s předstihem, ať vám tato příležitost neunikne.

Ubytování a jídlo 3 320 Kč.


Ve dnech 3. – 6. srpna je také možné se domluvit na osobním setkání hlasové terapie se Sebastianou pro léčení a oživování hlasu. Sezení proběhne v prostorách Druny (Trojická 10).


Rádi byste se zúčastnili této dílny? Rezervujte si místo!


dílna:   Hlas bez hranic | 6. - 11. srpna 2019 | Sebastiana Black a Anne Brownell
  

Více informací na druna@druna.cz nebo na +420 725 449 409.