druna - náhorní planina
kontaktní improvizace, tanec, pohyb, hlas, prožitek a meditace

Dlouhý džem kontaktní improvizace - Praha

20. – 22. března 2020

Dlouhý džem je příležitost vyladit tělo a mysl na taneční frekvenci a zůstat na ní celý víkend. Vézt se na vlně měnících se nálad, jemně naslouchat sobě i ostatním, uvolnit mysl do těla a nechat se vést siločárami pohybu.

Otevírá se možnost potkat se s neznámými tanečníky z daleka. Čas vyzkoušet svou odvahu a radikálně experimentovat. Nechat se vést pokud jste vždy vedli, převzít iniciativu, pokud jste zvyklí čekat. Klíčem je naslouchat v každý okamžik. Tomu, co se děje uvnitř a kolem nás.

Těla, mysl a prostor se na sebe ladí. Nacházejí vzájemný vztah a odhalují hlubší smysl. Vzájemně se podporujeme v odvaze, v otevřenosti, v citlivosti, ve zvědavosti. Pěstujeme schopnost naslouchat si.

Když pozorujete měnící se tvary a formy skupiny, vidíte, že kontaktní improvizace v sobě obsahuje živoucí vědomí na různých úrovních, od individuálního až po vědomí celé skupiny. Náhlá uvědomění, přesahy a souvislosti.

Tančíme na výjimečném místě, v klenutém sále, který je ukrytý v centru města mezi dvorky a domy a Slunce tam padá shora. Ponořeni do nepřetržitého toku pohybu, který odráží proměny nálad, obrazů a zvuků. S otevřeným vnímáním, s ochotou být naplno v každé situaci.

My, co jsme tu doma, očekáváme vás všechny, co přijdete z dálky. Těšíme se na všechno nové, co sem přinesete. Směs rozdílných zkušeností z mnoha vzdálených míst.

Příjměte naše pozvání a předejte ho všem, o kterých víte, že by je to mohlo zajímat.

Čas
pátek 19 – 22h, sobota 10 – 13h, 15 – 18h, 20 – 23h, neděle 10 – 13h, 14 – 17h

Nocleh
Přespat můžete ve vlastním spacáku přímo na sále, nebo v menších prostorách nedaleko, které pro vás budou připraveny.
(300 Kč za noc)

Cena 1 700 Kč za celý džem.
Pokud budete chtít přijít pouze na jeden tříhodinový blok (za 350 Kč), dejte nám vědět, je to možné.

Rádi byste se zúčastnili tohoto setkání? Rezervujte si místo!


při příležitosti:   Dlouhý džem kontaktní improvizace - Praha | 20. - 22. března 2020 |
  

Více informací na druna@druna.cz nebo na +420 725 449 409.